Konstruktion

Den unika konstruktionen med rostfri sarg och betong utan skarv under filtmattan, borgar för en robust anläggning med lång livslängd, låga underhållskostnader och högt andrahandsvärde. Eftersom mattan går in under sargen finns ingen risk att mattan lossnar. Dessutom blir ett framtida filtbyte alltid enklare och billigare på NIFO Steel jämfört med om mattan är limmad på en skiva.

snitt-kvadratisk_141003

'