NIFO Steel

Vy_2

Få konstruktioner utomhus ligger i en mer utsatt miljö än en minigolfbana. Den byggs direkt på marken och är därmed konstant utsatt för markfukt året runt. En sådan omgivning ställer höga krav på materiel och konstruktion. Därför  bör man undvika trä vid byggnation av en minigolfanläggning.

Vid tillverkning av NIFO Steel använder vi filtmatta, betong, och rostfritt stål. Inga detaljer i trä!

Den unika konstruktionen med betong utan skarv under filtmattan, borgar för en robust anläggning med lång livslängd, låga underhållskostnader och högt andrahandsvärde. Eftersom mattan går in under sargen finns ingen risk att mattan lossnar. Dessutom blir ett framtida filtbyte alltid enklare och billigare på NIFO Steel jämfört med om mattan är limmad på en skiva.

Inget annat företag på marknaden har sålt fler godkända tävlingsbanor i Sverige än NIFO. Ett tydligt bevis för spelegenskaperna på våra banor.

NIFO Steel tillverkas både som tävlings- och nöjesbana och kan fås i två banbredder, 100 respektive 70 cm. Banorna är mycket enkla att montera och kan anpassas efter kundens önskemål. Kontakta oss för priser och utförligare information!

Steel_logo_framtiden

 

'