Betongbanor till Jönköping

20 november, 2016

Gamla filtbanornaVåren 2017 kommer NIFO att bygga en betonganläggning till BGK Jönköping. När den gamla filtanläggning var slut valde klubben mellan att bygga en MOS anläggning eller en Internationell betongbana. Valet föll på det sistnämnda alternativet.

Under hösten revs den gamla ”träbanan” och tidigt 2017 börjas det att schaktas för den nya anläggnngen. Området kommer att anpassas för rullstol med bland annat 1 meter breda gångar runt banorna. På bilderna till höger syns de gamla banorna samt hur arbetet med att markera för de nya banorna påbörjats.

Anläggningen i Jönköping blir Smålands första ”riktiga” betongbana!Markering för ny abläggning


'