Slope body

NIFO_steel_3d_ben_fylldbak

Tidigare har backstommarna på Nifo Steel byggts av betongelement. För att anläggningen ska få ett luftigare intryck och för att man även enkelt kunna justera nivån på backstommarna, kommer vi från och med 2013 att använda oss av en ny konstruktion. Denna består av två rostfria benpar som pulverlackeras i samma röda kulör som hindren målas.

Början av banan kläs in med rostfri plåt så att bollar inte kan fastna under banan.

'