Blomsterhandlare i Rimforsa storsatsade.

20 september, 2021

Blomsterhandlaren Urban Hagström i Rimforsa gjorde 2020 en liten udda satsning vid sin blomsterhandel 2020 när han lät NIFO bygga en 12-håls SAGO Äventyrsgolfbana. Satsningen föll så väl ut att han därför valde att inför 2021 även satsa på en NIFO Steel tävlingsanläggning. Nedan finns bilder och video på både före byggstart 2020 samt under och efter att båda anläggningarna står färdiga!

default

Våren 2020 före byggstart

default

Byggnation av Äventyrsgolfbanan

default

Byggnation av Äventyrsgolfbanan


'