NIFO Steel till Bollnäs BGK

3 augusti, 2021

2020 bestämde sig Bollnäs BGK att byta ut sin gamla träbana, och våren2021 stod en ny NIFO Steel tävlingsanläggning spelklar på samma område! Nedan finner Ni bilder före och efter samt en video från ovan på den nya anläggningen!

default
Gamla anläggningen sommaren 2020.

default
Nya NIFO Steel våren 2021.


'